Content protected by Whocopied.me

Sikkerhedsinstrukser

 

 

 

Ifølge Søfartsstyrelsen er vi underlagt at have en sikkerhedsinstruks for vores aktiviteter på vandet, for udlejning, demonstrationer, event og kursuser.

Før du deltager eller lejer udstyr af os skal du derfor læse instruktionen så du er informeret omkring vilkår og dit eget medansvar.

Du skal derfor altid læse nedenstående, før du kan benytte vores udstyr eller deltage i aktiviteter.

Sikkerhedsinstrukser for leje og demo og aktiviteter omkring kajakker, kano, sit on top (SOT), stand up paddling (SUP) hos Kajak Freak, Strandvejen 12, 7830 Vinderup,  Cvr. 31 83 18 81, Ejer Brian Justesen, 20 58 69 34


Sikkerhedsinstruktionen gælder for enhver anvendelse af vores udstyr og aktiviteter, som omfatter benyttede af sit-on-top (SOT), stand up paddling (SUP), kajakker og kano samt kurser og aktiviteter hos Kajak Freak.

 

 

Område for aktiviteter:

Aktivitetsområde er Vandkraftsøen og Storå samt Venø Bugt, Venø Sund, og den nederste del af Kås bredning.

Du må være max 100 m fra land på hele strækningen.

Der kan aftales brug af udstyr i andre områder, hvis brugeren kan godtgøre fornuftig erfaring samt håndtere en sikker selvredning eller er ifølge med en af vores instruktør.

Brugeren skal respektere anvisninger fra Kajak Freak med hensyn til vejledning om område kontra vejr, vind, årstid og udstyr.

Beskrivelse af sejladsområder:

Vandkraftsøen:

Vandkraftsøen er et lille lukket område. Det anbefales, i forhold til din sikkerhed, altid at sejle tæt på bredden. Vær opmærksom på kraftig trafik/aktivitet på søen: Derfor er det kun tilladt at sejle på langs af søen. Det er ikke tilladt at opholde sig inden på robanen, som er mærkeret med bøjer. Der må aldrig padles tæt end 50 meter på vandkræftsværket ved ringvejen.

Storå:

Sejlads på Storå er relativ sikkert, når der tages højde for strøm og eventuelle væltede træer. På to strækninger i midtbyen af Holstebro er der ekstra meget strøm: Ca. 100 meter før Østerbrogade og omkring bropillerne ved Storbro. Ved kæntring i åen skal du altid opholde dig opstrøms for dit udstyr, sådan at du ikke risikerer at blive klemt fast mellem udstyr og en evt. forhindring i vandet. Pak altid tungest i bagenden så er det lettere at styre i strømmende vand.

Limfjorden:

Det beskrevne område i Limfjorden er relativt roligt. Vær dog særlig opmærksom på trafik ud og ind af havnene. På flere af strækningerne er der meget lavvande og derfor ekstra sikkert. Da kyststrækningen ligger som en halv cirkel, vil der næsten altid kunne findes et sted med roligere vand. Tænk over vindretningen, når du vælger dit startsted. Du er altid velkommen til at spørge os til råds i butikken på dagen.

Vær opmærksom på, at vejret ofte er anderledes på hjemturen end på udturen, og der ofte føles længere og kan kræve flere kræfter.

Denne instruks vil altid kun være vejledende, da vi ikke kender jeres eller din fysiske formåenhed. Vær opmærksom på, at selv mindre bølger og vejrskift kan være udfordrende for en ny eller mindre erfaren padler.

Du skal være særlig opmærksom på, at alt sejlads sker på eget ansvar. Det er derfor din personlige ulykkesforsikring, der skal dække hændelser uanset hvad der sker. Dette gælder både ved udlejning, under deltagelse på kurser og events ledet af vores medarbejdere.

 
Tidspunkter for aktiviteter:
Alle fartøjer skal være i land inden mørkets frembrud. Andet kan dog aftales. Sker der afvigelser fra dette, så ring eller send en sms, hvis du bliver forsinket p.g.a. af vejret eller andre årsager.

Vores udstyr kan benyttes hele året, når der tages hensyn til brugers oplysninger omkring erfaring og kvalifikationer. Vi forbeholder os til en hver tid retten til at nægte at udleje, hvis vi finder kundens erfaring utilstrækkelig.

Normalt vil almindelige aktivitetsmåneder være sommerhalvåret fra start maj til slut september, hvor der ikke forventes særlige kvalifikationer men sædvanlig agtpågivenhed i henhold til nærværende sikkerhedsinstruks.

I vinterhalvåret skal bruger kunne godtgøre en fornuftig erfaring samt kunne håndtere en sikker selvredning, og makkerredning, hvis flere sejler sammen.

 

 

Påklædning:

Bruger vil blive informeret om muligheden for at leje passende kajakbeklædning hos os. Kunden skal selv medbringe ”ski” undertøj i form af uld eller syntetisk materiale, bomuld må ikke anvendes, da dette bliver iskoldt når det bliver vådt. Har du selv pasende kajakbeklædning, finder vi ingen forhindring i, at dette anvendes. Brugen heraf sker på eget ansvar.

Temperaturer:

Ved vand- og lufttemperaturer på under 15 grader skal der anvendes passende kajakbeklædning for at modvirke kraftig nedkøling fra vind og evt. ophold i vandet. Ved tordenvejr: Søg straks i land og vent her, indtil du er helt sikker på, at det er drevet over.

 

 

 

 

Beskrivelse af udstyr:

Havkajakker for 1 og 2 personer:

Vi har et bredt udsnit af forskelige havkajakker i forskelige størrelser og stabilitet for at kunne imødekomme forskellige personstørrelser hos vores brugere. Fælles for dem alle er, at de som et minimum har to aflukkede lastrum, som indeholder luft/opdrift sådan, at kajakken altid ville kunne flyde trods den bliver fyldt med vand. Derfor er det muligt med den rette teknik at komme op i kajakken igen, hvis du behersker selvredning eller makkerhjælp. Kan du ikke lave en selvredning, kan du bruge en af enderne på kajakken som ”svømmeplade” og svømme ind sammen med kajakken. På kajakkerne er der enten ror eller styrefinne, så du kan holde kursen og styre kajakken. Kajakkerne er forsynet med dæksliner, som du kan gribe fat i, hvis du ligger i vandet. Indvendigt i cockpittet er der fodstøtter, som før start bør indstilles i forhold til brugerens størrelse. Dette vil gøre det væsentligt lettere at håndtere kajakken når den er indstillet korrekt. Før start skal luger altid tjekkes for at sikre, at de er lukket tæt. Evt. turoppakning bør være ekstra pakket i drybags for at beskytte for indsivningsvand.

SOT / Sit-On-Top:

SOT er den kajaktype, som er vores mest velegnede for begyndere og uøvede. SOT-kajakken er dobbeltskroget og derfor helt synkefri så længe at alle luger er lukkede. Du sidder oven på kajakken i et åbent cockpit, der i bunden har drænhuller, hvor vand selv løber ud. Drænhullerne kan lukkes med prop, hvilket kun er tilladt på helt fladt vand. Ved bølgestørrelse over 20 cm skal de være åbne og frie. Indstøbt I skroget er der fodstøtter. På agterdækket er det muligt at have en drybag liggende med tørt tøj under dækselastikkerne. Hvis du vælter, vil du let kunne entre kajakken igen og vandet i cockpittet vil løbe ud af sig selv. I begge ender er der løftehåndtag, som også kan bruges til at holde i, hvis du vælger at svømme ind med kajakken.  

SUP / Stand-Up-Padling:

SUP er en form for stabilt surfbræt, hvor du under paddling står op. SUP brædder er dobbeltskrogede og fyldt med luft sådan at de er 100% synkefri. I det tilfælde du falder af, kan du blot kravle op og padle videre. Den medfølgende sup-line skal være omkring foden således, at brættet ikke driver væk fra dig, hvis du utilsigtet kommer i vandet.

Kano:

Alle vores kanoer er synkefri og kan padles af 1-4 personer i forhold til den valgte kano. Ved kæntring søges land. I enderne på kanoen er der en line på 2- 3 meter, som kanoen trækkes ind på land med. Kanoen må ikke anvendes i bølgestørrelse over 50 cm. En af fordelene ved kano er at du sidder højere oppe, og padlen og vand fra kanoen bliver under kanten på kanoen. Derfor kan du sidde i almindeligt friluftstøj. Du skal dog være opmærksom på, at denne type beklædning ikke er til nogen hjælp, hvis du kommer i vandet. Derfor skal du altid medbringe skiftetøj. Her henviser vi til afsnittene ”Påklædning” og Temperaturer” hvad angår korrekt påklædning.

 

Sikkerhedsudstyr:

Veste:

Vi anvender svømmeveste som er CE godkendte til minimum 50N. Vi anvender ikke redningsveste, da det efter vores opfattelse kan være til større fare for brugen, idet man bliver så hæmmet i sine bevægelser, at vesten kan være skyld i ulykker på grund af manglende bevægelsesfrihed. Det er samtidigt ikke muligt at komme op i kajakkerne igen, hvis uheldet er ude, og derfor give en ringere sikkerhed. Bemærk: Ved brug af svømmevest skal du kunne svømme. For børn under 30 kg udleveres rigtige redningsveste med 100N opdrift, krave og skridtstrop.

Pagajer eller padle:

Udleveres i forhold til det lejede udstyr. Reservepagaj i det tilfælde, at den knækker eller driver væk ved et uheld. Den skal ligge på dækket sådan, at du kan nå den fra cockpittet. Reservepagajer udleveres kun i forbindelse med havkajak, og i forhold til gruppestørrelsen. Typisk 1 stk for hver 5 personer.

Nødtelefon:

Vi tilbyder at låne vandtætindpakning til din egen telefon, sådan du har mulighed for at tilkalde hjælp. Bemærk: Telefonen medbringes på eget ansvar, og vi frasiger os al ansvar for evt. skader på telefonen. Den bør ligge i vesten, så du kan bruge den, hvis du kommer væk fra dit udstyr. Er I flere som deles om en nødtelefon, så husk at sikre, at alle ved hvordan telefonen låses op og betjenes.

Cockpitovertræk:

Cockpitovertræk har en udløserstrop, som sidder på fronten af overtrækket. Bemærk: Denne skal altid være synlig og let tilgængelig. Ved kæntring hives stroppen frem og derefter op, inden du trykker dig selv ud af kajakken ved at flytte hænderne om på bagenden af cockpittet og skubber fra. For personer, der ikke tidligere har brugt overtræk, skal de et sikkert sted selv øve dette, inden turen påbegyndes - ellers må de ikke benytte cockpit overtrækket.

Lænsning:

Pumpe, som bruges til tømning af kajakken efter en kæntring eller ved almindelig lænsning. Den skal være inde i cockpittet eller på dækket. Den må ikke være nede i lugerne, sådan at du bliver nød til at åbne dem under en kæntring. For kano er der en øse i stedet. For SOT og SUP er der ingen hjælpemidler, da de ikke kan indeholde vand og/eller er selvdrænende.

Paddlefloat:

Pagajflyder til at sætte på pagajen ved selvredning. Den skal være inde i cockpittet eller på dækket. Den må ikke være nede i lugerne, sådan at du bliver nødt til at åbne dem for at få fat på den. Udleveres kun i forbindelse med havkajak.

Sikkerhedsudstyr vil blive tilpasses antal af roere og deres erfaring. På demonstrationsdage vil udstyret være begrænset, da det forudsættes, at roningen sker i synsafstand og er ganske kortvarig. Vi vil derfor hurtigt kunne assisterere dig, hvis der sker noget.

 

 

Instruktion / ansvar.

Under kursus og aktiviteter gives instruktion før start og under hele aktiviteten. Vi forbeholder os altid ret til at afvise at udleje, stoppe en aktivitet, hvis vi skønner, at den fornødne forståelse ikke er tilstede, hvis deltager eller bruger ikke er fysik stærk nok, vejret ikke egner sig eller under vejrskifte, samt der ikke udviste almen respekt omkring vandaktivitet.

Senest ved aktivitetsstart skal der være udarbejdet en deltagerliste med fulde navn og nærmeste kontaktperson, samt evt. bemærkninger omkring medicin og særlige helbredsoplysninger. Aktivitetstidspunkt, varighed og sted skal også registreres.

I det tilfælde, at en person er kommer i vandet, skal de nærmeste personer holde sig nær svømmeren således, at de kan hjælpe, hvis det bliver nødvendigt. Personer, som der ikke er brug for, i forhold til redning, samles i en ”flåde” side om side med deres kajakker sådan, at der ikke kommer flere i vandet på samme tid og risikoen for yderligere kæntringer derved skærpes.

Ved leje / prøveture gives der en kort mundtlig instruktion og kundens samtykke på, at de er indforstået og har læst vores sikkerheds instruktion indhentes.

 

 

Al sejlads sker på egen risiko:

Du skal være særlig opmærksom på at alt sejlads sker på eget ansvar, og det derfor altid vil være din egen ulykkesforsikring som skal dække uanset hændelse og omfang. Dette gælder både ved udlejning, under kurser eller ved events ledet af vores medarbejdere.

Benyttes vores udstyr til instruktion eller aktiviteter af anden part f.eks. skoler eller foreninger, der selv stiller med instruktører sådan, at det har karakter af egen aktivitet, ligger ansvaret 100% hos nævnte anden part. Her skal anden part selv udarbejde en gældende sikkerhedsinstruks passende til aktiviteten. Ved leje oplyses navn på den ansvarlige person og organisation. Kajak Freak kan aldrig drages til ansvar for anden parts handlinger.

Risiko:

Følges vores sikkerhedsinstruks, nedsættes risikoen for skader på både person og udstyr. På trods af, at kajak og andre af Kajak Freaks aktiviteter ikke skal anses som værende en farlig sport/aktivitet, er det vores pligt at informere om, at aktiviteter på vang i sidste end kan ende med drukning, svære skader efter afkøling i koldt vand. Derfor bedre vi dig have respekt og være ydmyg over for elementerne.

Person skader:

I forbindelse med kajak kan der opstå almindelige sportsskader i form af overbelastninger, på grund af mange gentagelser, forkert siddestilling, pludselige bevægelser mv. Du bør også være særlig opmærksom på at løfte rigtigt på udstyr, så der ikke heraf opstår pludselige skader i f.eks. ryggen. Vi anbefaler, at der som udgangspunkt altid er to om at løfte en kajak, SOT, SUP, Kano for at mindske risikoen. Vi har små transportvogne der kan lånes, hvis dette skønnes nødvendigt. Skader indtrådt i forbindelse med anvendelse/transport af udstyr er Kajak Freak uvedkommende.

Skader på udstyr:

Brugsridser og skrammer anses for almindelig slid. Hvis udstyret bærer præg grov misbrug eller udstyret er knækket, har huller, står reparation for brugerens egen regning eller evt. dækning heraf gennem din egen forsikring. Mistet udstyr skal erstattes og trækkes af det indbetalte depositum.

 

 

 

Tilladelser:

Sejladstilladelser og fredningsområder undersøges af brugeren selv, og evt. omkostninger hertil dækkes af brugeren. I Limfjorden er der som udgangspunkt ikke brug for sejladstilladelser i ovennævnte område. Er det en aktivitet Kajak Freak står for, har vi selvfølgelig taget hånd omkring dette.

 

 

Nødhjælp / Redning:

Er uheldet ude, skal du på almindelig vis tilkalde hjælp ved at ringe 112 og oplyse, hvorfra du er startet og i hvilken retning du er sejlet, samt forklare, hvor du opholder dig nu. Det vil altid være at foretrække, at hvis kajak og udstyr bjærges, men dit liv er det vigtigste. Er du kommet i land uden dit udstyr, skal du altid kontakte politiet på 114 således, at  der ikke bliver sat en stor eftersøgning i gang på grund af forladt udstyr. Du skal samtidig kontakte Kajak Freak på tlf.: 20 58 69 34.

Hvis det er muligt, bør du altid forsøge at komme op i kajakken igen ved hjælp at selvredning eller makkerhjælp. Lykkes dette ikke eller er du for træt - så søg til land. Derfor er det vigtigt, at du altid padler tæt på land, og tager forhold for fralandsvind.

Vi anbefaler altid, at du selv søger indsigt i kajak eller tager et kursus før du tager af sted på egen hånd.

Før start overvejes/tjekkes følgende risici:

Tjek at alle voksne kan svømme, undtaget børn under 30 kg, idet der her udleveres 100N redningsvest. Der er derfor ikke samme krav til svømmefærdigheder.

Tjek at unge under 18 år har forældre/værges samtykke til deltagelse.

Tjek at alle har den rigtige størrelse vest og at den er spændt korrekt. Er man på land, skal vesten enten spændes eller tages af. Herved undgås, at ingen fejlagtigt kommer på vandet uden korrekt spændt svømmevest.

Tjek luger på kajakker er lukket korrekt, stroppen til spraydecket sidder rigtigt, sikkerhedsudstyr i forhold til gruppens størrelse og aktivitet er tilstede, og at alle deltagere er fornuftigt påklædt.

Tag bestik af både vejr og rute i forhold til vindretning og bølger.

 

Denne sikkerhedsinstruks for Kajak Freak opdateres løbende ud fra de tilbagemeldinger og erfaringer vi gør os.

 

I ønskes en fantastisk dag på vandet

Kajak Freak - Brian Justesen


 

Udarbejdet: Forår 2016  - Seneste opdatering: Efterår 2022

g.co/verifyaccount